Institute of Finance

关于财经学院2017届毕业生毕业实习报告答辩安排的通知

2017年04月18日 16:25  发布者:  访问量:

    

财经学院2017届毕业生毕业实习答辩评审工作定于5月初进行,根据2017届答辩委员会安排,共成立7个答辩小组。请每位指导教师作好毕业答辩学生的指导工作,完成指导学生的毕业实习报告的审阅、评阅,并提前五天将指导学生的毕业实习报告送交主辨老师。答辩评审小组负责完成答辩情况记录和答辩成绩的给定。

答辩分组及具体安排如下:

 

                                答辩时间地点

           

   

                                                            财经学院

                                                          2017年4月18日